Facebook Pixel

0800 1 25 25

Безплатно
за цялата страна

Онлайн книжарница поръчка на нови книги online Интернет книжарница
Разширено търсене
Любими 0 добавени
0 Кошница 0,00 лв.
080012525
Онлайн книжарница поръчка на нови книги online Интернет книжарница
0 Кошница 0,00 лв.

Със Сиела на училище - играй и спечели награди от Мебелино

1.09.2020
Със Сиела на училище - играй и спечели награди от Мебелино

Мебелино и Сиела обединяват усилията си за да направят новата учебна година още по-вълнуваща.
Подготвили сме Ви нова игра, в която може да се включите само с две лесни стъпки:

Напишете в коментар любимия Ви предмет в училище тук
Споделете тази публикация с приятели

30 от Вас ще спечелят разноцветни табуретки, а един бюро с етажерка.
Пожелаваме успех на всички участници!

Вижте общите условия на играта:

ОБЩИ УСЛОВИЯ

РАЗДЕЛ 1.

Организатор на играта

1.1. Организатор на Фейсбук играта е „МЕБЕЛИНО ГРУП ЕООД“ ЕИК 203244346, със седалище и адрес на управление в гр. Троян, ул."Васил Левски" 1 и адрес за кореспонденция в гр. Троян, ул. "Ген. Карцов" 229 и „Сиела Норма АД“ ЕИК 130199580, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Подуяне, бул. „Владимир Вазов“ 9.
1.2. Целта на тези общи правила е да се установят условията за провеждане, участие и прекратяване на Фейсбук игра, както и реда за определяне на печелившите участници в нея и връчването на обявените награди. Обявените правила са задължителни и обвързват участниците в играта.

1.3. Организаторите на играта имат правото едностранно да допълват или променят условията на играта спрямо българското законодателство. В тези случаи Организаторите се задължават незабавно и публично да оповестят съответните допълнения и изменения, по начина, по който са обявени настоящите официални правила на играта.

РАЗДЕЛ 2.

Период на провеждане на играта

2.1. Играта се организира с рекламна цел за популяризиране на Ciela.com и Mebelino.bg сред фейсбук аудиторията. Играта ще се проведе при спазване на настоящите правила в периода от 1-ви Септември до 10-ти Октомври 2020 г. включително.

РАЗДЕЛ 3.

Териториален обхват на Играта

3.1. Играта се организира и провежда във Фейсбук страницата на Книжарници Сиела - https://www.facebook.com/CIELACOM/ и Меbelino.bg – https://www.facebook.com/Mebelino.bg/.

РАЗДЕЛ 4.

Механизъм и условия за участие в играта

4.1. Всеки, който иска да се включи в играта е необходимо да сподели в коментар под публикацията любимия си предмет в училище, след което да сподели публикацията с приятели. След края на играта, на 15-ти Октомври ще бъдат изтеглени 31 /тридесет и един/ късметлии, 30 от участниците ще спечелят разноцветна табуретка, а един от тях бюро.

4.2. Всички Фейсбук потребители изпълнили условията имат равни шансове за участие в жребия за наградата. Всеки потребител чрез тяхното изпълнение има право на еднократно участие. В игрите НЕ могат да участват лица, работещи за „МЕБЕЛИНО ГРУП ЕООД“ и „Сиела Норма АД“, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

4.3. Само потребителите, които отговарят на тези общи условия в периода на провеждане на играта, имат право да участват в тегленето на победителите.

РАЗДЕЛ 5.

Награди в Играта

5.1. С участието си в играта, участниците декларират, че са обвързани с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на играта.

5.2. Наградите, определена за спечелилите участници в Играта, са: 30/тридесет/ разноцветни табуретки и 1/едно/ бюро.

5.3. Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната и равностойност.

РАЗДЕЛ 6.

Процедура за обявяване на спечелилите, обявяване и получаване на наградите

6.1. Определянето на печелившите ще се извърши на случаен принцип. Принципът на теглене осигурява равен шанс за печалба на всички участници в играта.

6.2. Печелившите участници от тегленето ще бъдат обявени на 15-ти Октомври 2020г. на Фейсбук страницата на и Книжарници Сиела - https://www.facebook.com/CIELACOM/ и Mebelino.bg - https://www.facebook.com/Mebelino.bg/.

РАЗДЕЛ 7.

Други условия

7.1. Организаторите не поемат отговорност или задължения за:

a./ Дефектно или неуспешно електронно предаване на данни.

б./ Повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра.

7.2. Организаторите си запазват правото да прекратят играта, като обявят това по подходящ начин, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства.

7.3. Оспорването на резултатите от играта, валидността и верността, на който и да е резултат от страна на участник няма да има резултат.

Споделете