Facebook Pixel

0800 1 25 25

Безплатно
за цялата страна

Онлайн книжарница поръчка на нови книги online Интернет книжарница
Разширено търсене
Любими 0 добавени
0 Кошница 0,00 лв.
080012525
Онлайн книжарница поръчка на нови книги online Интернет книжарница
0 Кошница 0,00 лв.

Сиела Дневник

Във връзка с желанието на все повече училища за закупуване на електронен дневник, „Сиела Норма“ АД предоставя възможността за кандидатстване за финансиране по Програма на МОН за учебната 2019/2020 г. с електронния Сиела Дневник.

Продуктът е разработен според изискванията на Наредба 8 на МОН от 2016 г., като реквизитите в него са съвместими с НЕИСПУО. Електронната уеб базирана платформа Сиела Дневник отговаря на всички задължителни изисквания от Приложение 1.а към Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ съгласно приложение № 7.

Екипът на „Сиела Норма“ АД оказва пълно съдействие на училищната администрация при кандидатстване по националната ИКТ програма. А за да бъдат максимално подготвени за предизвикателствата на новата учебна година, училищата получават и модула Сиела Образование Директор, съдържащ необходимата информация в образователната сфера.

 

Съдържание:

  • нормативна уредба - закони, наредби, правилници, методики и т.н. - актуализирани след всеки брой на Държавен вестник, с хипервръзки към цитирани други актове от базата и линкове, препращащи в Интернет
  • трудово-правни процедури и документи
  • актуални длъжностни характеристики – съобразени с новата Наредба № 15 от 22 юли 2019 г.
  • организационни заповеди
  • тематични структури от документи, съобразно практическите задачи на директора и административния персонал в образователната институция: здраве и безопасност, прием, задължителна училищна документация, дарения, награди и санкции на ученици, олимпиади и състезания, учебни планове, разписания, кариерно развитие, обществен съвет и настоятелства, стипендии, екскурзии, приобщаващо образование, кандидатстване по програми, изпити, учебен процес, административно-стопанска дейност, GDPR, СФУК и др.
  • указания на МОН, РУО - София-град, НОИ, МТСП и др.

За повече информация, заявки и съдействие при кандидатстване по програма ИКТ на МОН, свържете се с нас - https://dnevnik.ciela.net/contacts/

"Сиела Норма" АД
бул. "Владимир Вазов" 9
1510 София
Телефон: 02/ 903 00 00
e-mail: dnevnik@ciela.com
dnevnik.ciela.net

 

Заменете хартиените дневници
с удобна и модерна онлайн система

Сиела Дневник е модерна уеб базирана платформа, предназначена за използване от директори, учители, родители и административен персонал в училищата. Системата е отговор на необходимостта от единно, удобно и лесно администриране на учебния процес в системата на средното образование на Република България.

Софтуерът е разработен от екип от специалисти на „Сиела Норма“ АД и експерти в сферата на образованието (съвместно с учители и родители) съгласно изискванията на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на училищното и предучилищното образование, според която реквизитите в електронните раздели на дневниците трябва да са съместими с НЕИСПУО(Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование), Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Данните от всяка приключила учебна година се съхраняват за срок от най-малко 5 години.

Ciela Dnevnikciela-dnevnik3ciela-dnevnik2